TBLStat.net

Türkiye Basketbol Süper Ligi Fikstürü ve Maç Sonuçları | 1968-69 Sezonu

Normal Sezon
1. Devre
19.10.1968İTÜ? - ?Kadıköyspor
19.10.1968Fenerbahçe? - ?Modaspor
19.10.1968Galatasaray? - ?PTT İstanbul
20.10.1968Galatasaray? - ?Modaspor
20.10.1968Beşiktaş? - ?Kadıköyspor
20.10.1968İTÜ? - ?Fenerbahçe
20.10.1968PTT İstanbul? - ?Altay
23.10.1968Modaspor? - ?PTT İstanbul
23.10.1968Beşiktaş? - ?Fenerbahçe
23.10.1968Galatasaray? - ?İTÜ
26.10.1968Fenerbahçe? - ?Kadıköyspor
26.10.1968İTÜ? - ?PTT İstanbul
26.10.1968Galatasaray? - ?Beşiktaş
26.10.1968Suspor? - ?Jandarmagücü
26.10.1968Kolej? - ?Muhafızgücü
26.10.1968Altınordu? - ?Altay
27.10.1968PTT İstanbul? - ?Kadıköyspor
27.10.1968Modaspor? - ?Beşiktaş
27.10.1968Galatasaray? - ?Fenerbahçe
29.10.1968Muhafızgücü? - ?Suspor
29.10.1968Kolej? - ?Karagücü
29.10.1968Altay? - ?Göztepe
29.10.1968Altınordu? - ?İTÜ
30.10.1968Muhafızgücü? - ?Jandarmagücü
30.10.1968Karagücü? - ?Suspor
30.10.1968Göztepe? - ?İTÜ
02.11.1968Karagücü? - ?Jandarmagücü
02.11.1968Kolej? - ?Suspor
02.11.1968Altınordu? - ?Göztepe
03.11.1968Kolej? - ?Jandarmagücü
03.11.1968Karagücü? - ?Muhafızgücü
08.11.1968Fenerbahçe? - ?Altay
08.11.1968İTÜ? - ?Karagücü
08.11.1968Muhafızgücü? - ?Modaspor
08.11.1968Suspor? - ?Galatasaray
09.11.1968Fenerbahçe? - ?Karagücü
09.11.1968İTÜ? - ?Altay
09.11.1968Suspor? - ?Modaspor
09.11.1968Muhafızgücü? - ?Galatasaray
16.11.1968Kolej? - ?PTT İstanbul
16.11.1968Jandarmagücü? - ?Fenerbahçe
16.11.1968Göztepe? - ?Modaspor
16.11.1968Altay? - ?Galatasaray
17.11.1968Jandarmagücü? - ?PTT İstanbul
17.11.1968Kolej? - ?Fenerbahçe
17.11.1968Altay? - ?Modaspor
17.11.1968Göztepe? - ?Beşiktaş
17.11.1968Altınordu? - ?Galatasaray
07.12.1968Galatasaray? - ?Kadıköyspor
07.12.1968Beşiktaş? - ?PTT İstanbul
07.12.1968İTÜ? - ?Modaspor
08.12.1968Fenerbahçe? - ?PTT İstanbul
08.12.1968Kadıköyspor? - ?Modaspor
08.12.1968İTÜ? - ?Beşiktaş
05.01.1969Jandarmagücü? - ?Galatasaray
05.01.1969Suspor? - ?Altay
11.01.1969Altay? - ?Kolej
11.01.1969Göztepe? - ?Karagücü
12.01.1969Altay? - ?Karagücü
12.01.1969Göztepe? - ?Kolej
18.01.1969PTT İstanbul? - ?Göztepe
18.01.1969Modaspor? - ?Kolej
18.01.1969Kadıköyspor? - ?Karagücü
18.01.1969Altınordu? - ?Muhafızgücü
19.01.1969İTÜ? - ?Suspor
19.01.1969Kadıköyspor? - ?Göztepe
19.01.1969Beşiktaş? - ?Karagücü
19.01.1969Galatasaray? - ?Kolej
19.01.1969Altay? - ?Muhafızgücü
19.01.1969Altınordu? - ?Fenerbahçe
25.01.1969Kadıköyspor? - ?Altınordu
25.01.1969Fenerbahçe? - ?Göztepe
25.01.1969Jandarmagücü? - ?Modaspor
25.01.1969Karagücü? - ?PTT İstanbul
26.01.1969Galatasaray? - ?Göztepe
26.01.1969Fenerbahçe? - ?Suspor
26.01.1969Jandarmagücü? - ?İTÜ
26.01.1969Karagücü? - ?Modaspor
01.02.1969Kolej? - ?Kadıköyspor
01.02.1969Muhafızgücü? - ?Beşiktaş
01.02.1969Göztepe? - ?Suspor
01.02.1969Altınordu? - ?Jandarmagücü
02.02.1969Muhafızgücü? - ?Kadıköyspor
02.02.1969Kolej? - ?Beşiktaş
02.02.1969Altay? - ?Jandarmagücü
02.02.1969Altınordu? - ?Karagücü
08.02.1969Kadıköyspor? - ?Suspor
08.02.1969Beşiktaş? - ?Altay
08.02.1969Jandarmagücü? - ?Göztepe
08.02.1969Karagücü? - ?Galatasaray
09.02.1969Kadıköyspor? - ?Altay
09.02.1969Beşiktaş? - ?Suspor
09.02.1969Muhafızgücü? - ?Göztepe
15.02.1969Kadıköyspor? - ?Jandarmagücü
15.02.1969Beşiktaş? - ?Altınordu
15.02.1969Suspor? - ?PTT İstanbul
15.02.1969Kolej? - ?İTÜ
16.02.1969Beşiktaş? - ?Jandarmagücü
16.02.1969Modaspor? - ?Altınordu
16.02.1969Muhafızgücü? - ?İTÜ
19.02.1969PTT İstanbul? - ?Altınordu
22.02.1969PTT İstanbul? - ?Muhafızgücü
22.02.1969Kolej? - ?Altınordu
23.02.1969Fenerbahçe? - ?Muhafızgücü
23.02.1969Suspor? - ?Altınordu
2. Devre
08.03.1969Fenerbahçe? - ?PTT İstanbul
08.03.1969Modaspor? - ?Kadıköyspor
08.03.1969Beşiktaş? - ?İTÜ
08.03.1969Galatasaray? - ?Altınordu
08.03.1969Muhafızgücü? - ?Karagücü
08.03.1969Kolej? - ?Jandarmagücü
08.03.1969Altay? - ?Göztepe
09.03.1969Galatasaray? - ?Kadıköyspor
09.03.1969İTÜ? - ?Modaspor
09.03.1969Beşiktaş? - ?PTT İstanbul
09.03.1969Karagücü? - ?Jandarmagücü
09.03.1969Kolej? - ?Suspor
12.03.1969Fenerbahçe? - ?Kadıköyspor
12.03.1969İTÜ? - ?PTT İstanbul
12.03.1969Galatasaray? - ?Beşiktaş
12.03.1969Suspor? - ?Jandarmagücü
12.03.1969Muhafızgücü? - ?Kolej
12.03.1969Altınordu? - ?Göztepe
15.03.1969PTT İstanbul? - ?Modaspor
15.03.1969Fenerbahçe? - ?Beşiktaş
15.03.1969İTÜ? - ?Galatasaray
15.03.1969Altay? - ?Altınordu
16.03.1969Modaspor? - ?Galatasaray
16.03.1969Beşiktaş? - ?Kadıköyspor
16.03.1969İTÜ? - ?Fenerbahçe
16.03.1969Göztepe? - ?Jandarmagücü
16.03.1969Altınordu? - ?Kolej
19.03.1969Beşiktaş? - ?Göztepe
19.03.1969Fenerbahçe? - ?Modaspor
19.03.1969İTÜ? - ?Kadıköyspor
19.03.1969Galatasaray? - ?PTT İstanbul
22.03.1969Beşiktaş? - ?Modaspor
22.03.1969PTT İstanbul? - ?Kadıköyspor
22.03.1969Galatasaray? - ?Fenerbahçe
22.03.1969Karagücü? - ?Göztepe
22.03.1969Muhafızgücü? - ?Altay
23.03.1969Suspor? - ?Göztepe
23.03.1969Karagücü? - ?Altay
23.03.1969Muhafızgücü? - ?Altınordu
29.03.1969Modaspor? - ?Muhafızgücü
29.03.1969Galatasaray? - ?Suspor
29.03.1969PTT İstanbul? - ?Kolej
29.03.1969Fenerbahçe? - ?Altınordu
29.03.1969Jandarmagücü? - ?Kadıköyspor
29.03.1969Karagücü? - ?Beşiktaş
30.03.1969Modaspor? - ?Suspor
30.03.1969İTÜ? - ?Altınordu
30.03.1969Galatasaray? - ?Muhafızgücü
30.03.1969Jandarmagücü? - ?Beşiktaş
30.03.1969Karagücü? - ?Kadıköyspor
19.04.1969Kadıköyspor? - ?Muhafızgücü
19.04.1969PTT İstanbul? - ?Suspor
19.04.1969Jandarmagücü? - ?Altınordu
19.04.1969Kolej? - ?Altay
20.04.1969İTÜ? - ?Muhafızgücü
20.04.1969Jandarmagücü? - ?Altay
20.04.1969Kolej? - ?Modaspor
20.04.1969Karagücü? - ?Altınordu
23.04.1969Muhafızgücü? - ?PTT İstanbul
23.04.1969Suspor? - ?Beşiktaş
23.04.1969Kolej? - ?Karagücü
23.04.1969Altınordu? - ?Kadıköyspor
23.04.1969Altay? - ?İTÜ
23.04.1969Göztepe? - ?Fenerbahçe
24.04.1969Altay? - ?Fenerbahçe
24.04.1969Altınordu? - ?Modaspor
03.05.1969Fenerbahçe? - ?Jandarmagücü
03.05.1969İTÜ? - ?Kolej
03.05.1969Altay? - ?Suspor
03.05.1969Göztepe? - ?PTT İstanbul
03.05.1969Altınordu? - ?Beşiktaş
04.05.1969İTÜ? - ?Jandarmagücü
04.05.1969Fenerbahçe? - ?Kolej
04.05.1969Galatasaray? - ?Karagücü
04.05.1969Altınordu? - ?Suspor
04.05.1969Altay? - ?Beşiktaş
10.05.1969Galatasaray? - ?Jandarmagücü
10.05.1969Modaspor? - ?Altay
10.05.1969Beşiktaş? - ?Kolej
10.05.1969Suspor? - ?İTÜ
10.05.1969Karagücü? - ?Fenerbahçe
10.05.1969Göztepe? - ?Muhafızgücü
11.05.1969Modaspor? - ?Jandarmagücü
11.05.1969Galatasaray? - ?Altay
11.05.1969Kadıköyspor? - ?Kolej
11.05.1969Suspor? - ?Fenerbahçe
11.05.1969Karagücü? - ?İTÜ
31.05.1969Beşiktaş? - ?Muhafızgücü
31.05.1969Göztepe? - ?Kadıköyspor
31.05.1969Altay? - ?PTT İstanbul
01.06.1969Göztepe? - ?Galatasaray
01.06.1969Altınordu? - ?PTT İstanbul
01.06.1969Altay? - ?Kadıköyspor
07.06.1969Modaspor? - ?Göztepe
07.06.1969PTT İstanbul? - ?Karagücü
07.06.1969Suspor? - ?Kadıköyspor
07.06.1969Muhafızgücü? - ?Fenerbahçe
07.06.1969Kolej? - ?Galatasaray
08.06.1969İTÜ? - ?Göztepe
08.06.1969Modaspor? - ?Karagücü
08.06.1969PTT İstanbul? - ?Jandarmagücü
08.06.1969Muhafızgücü? - ?Suspor
14.06.1969Kolej? - ?Göztepe
14.06.1969Muhafızgücü? - ?Jandarmagücü
14.06.1969Karagücü? - ?Suspor